22. juli-senteret

Høyreekstremisme og forebygging i klasserommet

3. oktober | Deichman Grünerløkka

Se foredraget til Christer Mattsson (Gøteborgs universitet) etterfulgt av panelsamtalen om høyreekstremisme og forebygging i klasserommet. Mattsson deltok i panelsamtalen sammen med Claudia Lenz (MF Vitenskapelige Høgskole), Shaheer Ghulam Nabi (Dialogpilotene/ Kriminalomsorgen) og Ingrid Aspelund (Det Europeiske Wergelandsenteret). Panelsamtalen ble moderert av Julie Ræstad Owe (22. juli-senteret).