22. juli-senteret

Hva snakker vi om når vi snakker om 22. juli? – Digitalt åpningsarrangement

8. april 2021, kl. 18.00-19.30

Arrangementsrekken startet 8. april 2021 med et digitalt åpningsarrangement hvor vi ønsket å legge premissene for de øvrige arrangementene. I et bredt sammensatt panel stilte vi spørsmålet: Hva snakker vi om når vi snakker om 22. juli?

I år er det mange som krever at samfunnet tar et oppgjør med tankegodset som motiverte terroristen, men hva ligger egentlig i et slikt oppgjør? Hva har vi snakket om? hva har vi ikke snakket om? Hva bør vi snakke mer, og kanskje mindre om, 10 år etter 22. juli 2011?

Panel: Leder for støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Kristine Røyneland, leder for Oslo AUF, Varin Hiwa, Fylkesrådsleder for Viken fylkeskommune, Tonje Brenna, styremedlem i Benjamins minnefond, Beatriz Jaquotot og forsker ved HL-senteret Cora Alexa Døving.

Samtalen ble fasilitert av Anne Talsnes, formidlingsansvarlig ved 22. juli-senteret