22. juli-senteret

Informasjon om flytting

I august 2019 starter rehabiliteringen av Høyblokka og 22. juli-senteret må flytte ut av sine nåværende lokaler. Læringssenteret gjenåpner i midlertidige lokaler i Teatergata 10. Her finner du informasjon om flytteprosessen.

 

Gjenreisningen av regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 starter for fullt høsten 2019. I byggeperioden (2019-2024) vil store deler av regjeringskvartalet være utilgjengelig og ikke forenlig med drift og publikumsaktivitet.

22. juli-senteret skal derfor i en lengre periode videreføre sitt viktige minne- og læringsmandat i midlertidige lokaler.

Nye lokaler i Teatergata 10

22. juli-senteret flytter inn i midlertidige lokaler i Teatergata 10, i hjørnebygget vis-à-vis Helse- og omsorgsdepartementet. Bygget er en del av det større regjeringskvartalet. Lokalene er et steinkast unna åstedet, og 22. juli-senteret vil fortsatt holde til i umiddelbar nærhet til det midlertidige minnestedet på Johan Nygaardsvolds plass.

Høsten 2019 vil brukes på innflytting og bygging av midlertidig senter, noe som vil medføre en nedetid for senterets drift og undervisningstilbud. 

Et midlertidig læringssenter vil etter planen holde til i Teatergata frem til 2024.

Permanent plassering av 22. juli-senteret fra 2024 er ikke avklart, men tirsdag 18. juni 2019 vedtok et enstemmig Storting: «å be regjeringen sørge for at så mye som mulig av 22. juli-senteret slik det står i dag, bør bevares og bli et viktig element i det nye regjeringskvartalet.»

Utvikling av midlertidig utstilling

På grunn av flyttingen må det lages en ny utstilling. 22. juli-senterets nåværende utstilling forteller historien om 22. juli på stedet der angrepet startet, og at bygget selv forteller en historie, har vært et bærende element i formidlingen. Dette elementet av autentisitet er fraværende i lokalene vi har fått tildelt i midlertidig periode, og må på ulike måter kompenseres for gjennom en ny utstilling, tilpasset ny kontekst.

Ansvaret for å lage en ny utstilling er gitt til et arkitekt- og designteam bestående blant annet av Erlend Haffner, arkitekten bak Hegnhuset på Utøya, og Atle Aas – som i tillegg til å ha jobbet med utstillingen på Utøya var utstillingsarkitekt for dagens 22. juli-utstilling i Høyblokka. Teamet har også med seg dyktige designere fra Logic Interactive, som skal bidra med kompetanse innenfor interaktive løsninger og digitale læringsverktøy.

Utstillingen skal utvikles i tett samarbeid med 22. juli-senteret, og bygge på fagkompetanse og erfaringer gjort i læringssenteret så langt. Utviklingen forutsetter også en videreføring av tett dialog og godt samarbeid mellom senteret, Støttegruppa og AUF.

Konsekvenser for undervisningstilbud

Siden etableringen i 2015 har 22. juli-senteret utviklet seg fra å være et informasjonssenter til et læringssenter, og over 180 000 besøkende har vært innom.

Etterspørselen fra skoleklasser har stadig økt, og i 2017 ble det vedtatt at senteret skulle få permanent status som læringssenter med skoleelever som hovedmålgruppe. Senterets tilbud skal altså videreføres, og bli en permanent del av nytt Regjeringskvartal når dette til slutt står ferdig.

Under byggingen av det midlertidig senteret i Teatergata høsten 2019 vil det ikke være anledning til å bestille opplegg for skoleklasser i senteret.

Følg med her på 22julisenteret.no og på våre Facebooks-sider for oppdatert informasjon om flytteprosessen.  

Vi åpner for bestillinger senhøsten 2019 og vil løpende gi informasjon når bookingsidene igjen kan tas i bruk.

Har du spørsmål, innspill eller kommentarer? Er du berørt, og ønsker mer informasjon?

Vi hører gjerne fra deg!

Ta kontakt med prosjektleder fra 22. juli-senteret Anne Lene Andersen på e-post: Anne-Lene.Andersen@dss.dep.no