22. juli-senteret

Informasjon om flytting

I august 2019 starter rehabiliteringen av Høyblokka og 22. juli-senteret må flytte ut av sine nåværende lokaler. Læringssenteret gjenåpner i midlertidige lokaler i Teatergata 10 i løpet av 1. kvartal 2020. Her finner du informasjon om flytteprosessen.

Les Kunnskapsdepartementet sin pressemelding om flyttingen av 22. juli-senteret her

 

Gjenreisningen av Regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 starter for fullt høsten 2019. I byggeperioden (2019-2024) vil store deler av Regjeringskvartalet være utilgjengelig og ikke forenlig med drift og publikumsaktivitet.

22. juli-senteret skal derfor i en lengre periode videreføre sitt viktige minne- og læringsmandat i midlertidige lokaler.

 

Nye lokaler i Teatergata 10

 

22. juli-senteret flytter inn i midlertidige lokaler i Teatergata 10, i hjørnebygget vis-à-vis Helse- og omsorgsdepartementet. Bygget er en del av det større Regjeringskvartalet. Lokalene er et steinkast unna åstedet, og 22. juli-senteret vil fortsatt holde til i umiddelbar nærhet til det midlertidige minnestedet på Johan Nygaardsvolds plass.

Et midlertidig læringssenter vil etter planen holde til i Teatergata frem til 2024.

Permanent plassering av 22. juli-senteret fra 2024 er ikke avklart, men tirsdag 18. juni 2019 vedtok et enstemmig Storting: «å be regjeringen sørge for at så mye som mulig av 22. juli-senteret slik det står i dag, bør bevares og bli et viktig element i det nye regjeringskvartalet.»

Følg med her på 22julisenteret.no og på våre Facebooks-sider for oppdatert informasjon om flytteprosessen.

Har du spørsmål, innspill eller kommentarer? Er du berørt, og ønsker mer informasjon?

Vi hører gjerne fra deg!

Ta kontakt med prosjektleder fra 22. juli-senteret Anne Lene Andersen på e-post: Anne-Lene.Andersen@22julisenteret.no