22. juli-senteret

Informasjon om flytting

15. desember var siste åpningsdag i 22. juli-senteret før renoveringen av Høyblokka. Senteret gjenåpner 30. mars 2020 i midlertidige lokaler i Teatergata 10.

Les Kunnskapsdepartementet sin pressemelding om flyttingen av 22. juli-senteret her

NB! Som følge av corona-situasjonen har vi i 22. juli-senteret dessverre sett oss nødt til å utsette inntil videre åpningen av ny utstilling i Teatergata 10 den 30. mars. Les mer

 

Gjenreisningen av Regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 starter for fullt høsten 2019. I byggeperioden (2019-2024) vil store deler av Regjeringskvartalet være utilgjengelig og ikke forenlig med drift og publikumsaktivitet.

22. juli-senteret skal derfor i en lengre periode videreføre sitt viktige minne- og læringsmandat i midlertidige lokaler.

 

Nye lokaler i Teatergata 10

 

22. juli-senteret flytter inn i midlertidige lokaler i Teatergata 10, i hjørnebygget vis-à-vis Helse- og omsorgsdepartementet. Bygget er en del av det større Regjeringskvartalet. Lokalene er et steinkast unna åstedet, og 22. juli-senteret vil fortsatt holde til i umiddelbar nærhet til det midlertidige minnestedet på Johan Nygaardsvolds plass.

Et midlertidig læringssenter vil etter planen holde til i Teatergata frem til 2024.

18. juni 2019 vedtok et enstemmig Storting: «å be regjeringen sørge for at så mye som mulig av 22. juli-senteret slik det står i dag, bør bevares og bli et viktig element i det nye regjeringskvartalet.»

18. september vedtok Regjeringen at 22. juli-senteret på sikt skal flytte tilbake til Høyblokka på permanent basis. Statsministerens kontor som opprinnelig var planlagt å flytte tilbake til Høyblokka, vil på grunn av sikkerhetshensyn plasseres i en bygning i nærheten.

Følg med her på 22julisenteret.no og på våre Facebook-sider for oppdatert informasjon om flytteprosessen.

Har du spørsmål, innspill eller kommentarer? Er du berørt, og ønsker mer informasjon?

Vi hører gjerne fra deg!

Ta kontakt med prosjektleder fra 22. juli-senteret Anne Lene Andersen på e-post: Anne-Lene.Andersen@22julisenteret.no