22. juli-senteret

Kolofon

22. juli-senteret ble etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og åpnet 22. juli 2015. 1. juli 2019 ble 22. juli-senteret en egen virksomhet underlagt Kunnskapsdepartementet (KD).

22. juli-senteret er blitt til i dialog med Nasjonal støttegruppe etter 22. juli og AUF.

Utstillingen Samtalen om 22. juli er kuratert av 22. juli-senteret.

Prosjektansvarlig: Lena Fahre, direktør

Innholdskonsept og utforming: 22. juli-senteret ved Anne Lene Andersen, Maja Gudim Burheim, Ana Rita Ferreira, Stine Furan, Christina Marwold, Bjørg Kristine Michalak-Paulsen, Øystein Emil Norén, Julie Ræstad Owe, Anne Talsnes.

Utstillingsarkitektur: Blakstad Haffner AS, Arkitekt Atle Aas AS

Grafisk arbeid: Miksmaster Creative AS

Interaksjonsdesign: Logic Interactive AS

Gjenstander: Riksarkivet, Oslo politidistrikt, Utøya AS, private donasjoner

Trykk: Megaprint AS

Filmproduksjon: NRK, DSS, Red Ant AS, Godt sagt AS

Foto til «Å leve videre»: Andrea Gjestvang

Snekring og montering: Jøndal og Hoff AS

Lysdesign: Halvor Næss Belysningsdesigner AS

Tekstiler: Kvint Blendex AS

Oversettelse: Allegro språktjenester

Takk til:

Jørgen Watne Frydnes, Ingeborg Hjorth, Tone Jørstad, Ana Perona-Fjeldstad, Claudia Lenz, Cora Alexa Døving, Kyrre Kverndokk, Helge Renå, Iver Tangen Stensrud, Indigo Trigg-Hauger, Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC), Utøya AS, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) med underleverandører, Statsbygg med underleverandører og fotografene som har gitt tillatelse til bruk av bilder.

Utstillingen inneholder elementer fra 22. juli-senterets utstilling fra 2015 som ble utviklet av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ved Tor Einar Fagerland, Line Gjermshusengen, Ingeborg Hjorth, Åshild Karevold og Atle Aas.

En spesiell takk til Nasjonal støttegruppe etter 22 juli, AUF, etterlatte, overlevende og berørte etter terrorangrepet 22. juli 2011.

 

Credits

The 22 July Centre was established by the Ministry of Local Government and Modernisation and opened on 22 July 2015. In July 2019, the 22 July Centre became a subordinate body under the Ministry of Education and Research.

The 22 July Centre was established in dialogue with The National Support Group after 22 July and AUF.

The exhibition The Public Conversation About 22 July is curated by the 22 July Centre.

Project leader: Lena Fahre, Director

Concept, content, and design: 22 July Centre, Anne Lene Andersen, Maja Gudim Burheim, Ana Rita Ferreira, Stine Furan, Christina Marwold, Bjørg Kristine Michalak-Paulsen, Øystein Emil Norén, Julie Ræstad Owe, Anne Talsnes.

Exhibition architecture: Blakstad Haffner AS, Arkitekt Atle Aas AS

Graphic Design: Miksmaster Creative AS

Interaction Design: Logic Interactive AS

Objects: The National Archives, Oslo police District, Utøya AS, private donations

Print: Megaprint AS

Film production: NRK, G.S.S.O, Red Ant AS, Godt sagt AS

Photos for «To live on»: Andrea Gjestvang

Carpentry and assembly: Jøndal og Hoff AS

Lighting design: Halvor Næss Belysningsdesigner AS

Textiles: Kvint Blendex AS

Translation: Allegro språktjenester

Thanks to:

Jørgen Watne Frydnes, Ingeborg Hjorth, Tone Jørstad, Ana Perona-Fjeldstad, Claudia Lenz, Cora Alexa Døving, Kyrre Kverndokk, Helge Renå, Iver Tangen Stensrud, Indigo Trigg-Hauger, The European Wergeland Center, Utøya AS Norwegian centre for violence and traumatic stress studies (NKVTS), Norwegian Government Security and Service Organisation with subcontractors (G.S.S.O), Statsbygg with subcontractors and the photographers who have given their permission to use their images.

The exhibition contains elements from the 22 July Centre´s exhibition from 2015, which was developed by the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Tor Einar Fagerland, Line Gjermshusengen, Ingeborg Hjorth, Åshild Karevold, and Atle Aas.

 

Special thanks to National Support Group after 22 July, AUF, bereaved, survivors, and all affected by the terror attack on 22 July 2011.