22. juli-senteret

Konsekvenser for undervisningstilbud

Siden etableringen i 2015 har 22. juli-senteret utviklet seg fra å være et informasjonssenter til et læringssenter, og over 180 000 besøkende har vært innom.

Etterspørselen fra skoleklasser har stadig økt, og i 2017 ble det vedtatt at senteret skulle få permanent status som læringssenter med skoleelever som hovedmålgruppe. Senterets tilbud skal altså videreføres, og bli en permanent del av nytt Regjeringskvartal når dette til slutt står ferdig.

Under byggingen av det midlertidig senteret i Teatergata høsten 2019 vil det ikke være anledning til å bestille opplegg for skoleklasser i senteret.

Skjema for bestilling av undervisningsopplegg vil være tilgjengelig på vår hjemmeside fra januar 2020.

Vi minner om våre læringsressurser, samt våre opptak med vitneberetninger.

Vi er behjelpelig om det skulle dukke opp spørsmål angående undervisning. Ta gjerne kontakt på post@22julisenteret.no