22. juli-senteret

Kort besøk med introduksjon og oppsummerende samtale (1,5 time)

Til elever og lærere som av ulike grunner ønsker et besøk av kortere varighet, tilbyr vi en introduksjon til 22. juli-senteret og utstillingen, selvstendig utstillingsvandring og en oppsummerende samtale, hvor elevene får anledning til å stille spørsmål og komme med egne refleksjoner.

Bestill

Besøk med introduksjon og oppsummerende samtale kan bookes gjennom skjemaet som du finner her.
Mandag er forbeholdt interne møter.