22. juli-senteret

Kort besøk med introduksjon og oppsummerende samtale (1,5 time)

Foto: Fartein Rudjord /22. juli-senteret

Til elever og lærere som av ulike grunner ønsker et besøk av kortere varighet, tilbyr vi en introduksjon til 22. juli-senteret og utstillingen, selvstendig utstillingsvandring og en oppsummerende samtale, hvor elevene får anledning til å stille spørsmål og komme med egne refleksjoner.