22. juli-senteret

Kort om relevant tematikk i tilknytning til 22. juli / ofte stilte spørsmål fra elevene

Mål og motivasjon for angrepet

Arbeiderpartiet var det primære målet for terrorangrepene. Motivene var svært sammensatte, men helt enkelt kan vi si at Anders Behring Breivik er:

  • Antidemokratisk – han benyttet seg av voldelige metoder fremfor demokratiske. Han så heller ikke for seg at Norge skulle styres som et demokrati i hans ideelle samfunn. Terrorangrepet var rettet mot kjernen av demokratiet: folkevalgte politikere, ansatte på jobb for de folkevalgte og politisk engasjerte ungdommer.
  • Antiislamistisk – Breivik mente at Arbeiderpartiet jobbet for å få økt muslimsk innvandring til Norge. Han var imot innvandring og mente det truet det norske samfunnet, norsk kultur og kristendommen.
  • Antifeministisk – ifølge terroristen var likestilling med på å ødelegge det norske samfunnet. Han mente blant annet at kvinner ikke skulle studere eller jobbe.

Terroristen tror på konspirasjonsteorien Eurabia

(Satt sammen av ordene Europa og Arabia)

  • De som tror på denne konspirasjonsteorien tror at eliten i et land samarbeider med muslimske ledere for å få inn flere arabere og muslimer i europeiske land.
  • De tror at Norge, Skandinavia og Europa vil bli islamske kolonier, eller islamisert, som vil si at Islam vil ta over for den europeiske kulturen.
  • Breivik betegner Arbeiderpartiet som eliten, og at det er de som samarbeider med arabiske land og ledere. Derfor mente han at han måtte angripe Arbeiderpartiet, fordi han anså dem og politikken deres som en fare for den norske sivilisasjonen.

Rettsak og straff

Hva betyr forvaring?

  • Etter sonet straff (21 år) blir det ny rettsak der man vurderer om den innsatte er en fare for samfunnet eller ikke. Straffen kan forlenges med inntil fem år om gangen, og det blir ny rettsak ved hver vurdering. Det finnes ingen begrensning på hvor mange ganger straffen kan forlenges så lenge den innsatte vurderes som en fare for samfunnet.

Hva betyr det at Breivik ble vurdert som tilregnelig?

  • Norsk lov krever at et menneske må være tilregnelig for å kunne straffes. En person vurderes som utilregnelig dersom personen er sterkt psykisk utviklingshemmet, psykotisk eller hadde en bevissthetsforstyrrelse da forbrytelsen ble begått. At Breivik hadde planlagt angrepet over flere år var blant årsakene til at han ble vurdert som tilregnelig og dermed kunne holdes strafferettslig ansvarlig for sine handlinger.

På våre nettsider finner dere flere nyttige fagtekster og læringsressurser. 22. juli-senterets fagteam er også tilgjengelige per mail for å svare på spørsmål angående undervisning om 22. juli.

Lykke til!