22. juli-senteret

KRLE

(Fet og kursiv – særlig relevant for undervisning om 22. juli)

Kristendom, religion livssyn og etikk

Tverrfaglige temaer

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Kompetansemål 

  • sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn
  • utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur
  • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
  • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn

Faglige tilnærminger, oppgaver og ressurser

Faglige tilnærminger

  • Konspirasjonsteorier som omhandler religioner og religiøse
  • Antisemittisme og muslimfiendtlighet versus religionskritikk – hvor går grensen?
  • Terroristens bruk av og forhold til kristendommen
  • Religiøs ekstremisme
  • Samhold, fellesskap, mangfold og inkludering