22. juli-senteret

Lærerveiledning

En underviser snakker med en gruppe elever
Foto: Fartein Rudjord / 22. juli-senteret

Informasjon til foresatte

Vurder om du skal informere foresatte om at 22. juli kommer på timeplanen. Da kan de forberede seg på at det kan komme spørsmål eller reaksjoner på det de lærer om 22. juli.

Du og elevene har ulikt utgangspunkt

Forbered deg på at elevgruppen din husker lite eller ingenting fra 22. juli. Når elevene ikke husker det som skjedde har de ofte et annet utgangspunkt for det emosjonelle forholdet til 22. juli, og det kan påvirke reaksjoner, spørsmål, og svar fra elevene. Noen vil synes det er veldig trist å lære om det, andre blir sinte, noen virker ikke å bry seg, noen tuller med det, noen vil komme med provoserende utsagn rundt tankegodset til terroristen eller historiene til de som overlevde terrorangrepet. De aller fleste reaksjoner er helt naturlig og også innafor.

Les deg opp på …

Det er fint om du har oversikt over hendelsesforløpet, terroristens tankegods, noe om konspirasjonsteorier, rettssaken/dommen og lignende. Dette vil det komme spørsmål om. Det er viktig å presisere at du ikke må kunne alt. Du er først og fremst en fasilitator som skal veilede elevene, og sammen kan dere finne svar på det elevene lurer på. Det gir også en god anledning til å bedrive aktiv kildekritikk i søken etter svarene. Vi har mange gode fordypningstekster både du og elevene kan benytte dere av.

Hva kan elevene dine fra før?

Begynn med å kartlegge hva elevene kan fra før, ved å bruke spørsmålsformuleringen: Hva har dere hørt om 22. juli? og Hva har dere hørt om hvorfor Arbeiderpartiet var målet for terrorangrepet? og Hvilke konspirasjonsteorier har dere hørt om? Det de har hørt kan de ikke stå til ansvar for, og gir også deg en mulighet til å oppklare misforståelser og faktafeil.

Realhistorien

All undervisning om terrorangrepet 22. juli 2011 må inkludere en introduksjon til realhistorien – hva skjedde 22. juli? De fleste skoleelever har ikke egne minner om 22. juli, og må lære om angrepene slik de lærer om andre historiske hendelser. Falske nyheter og konspirasjonsteorier er en reell og økende trussel mot demokratiet, og de er også bærende elementer i tankegodset som motiverte terroristen. De realhistoriske faktaene må utgjøre et utgangspunkt for undervisning om 22. juli for å imøtekomme ethvert forsøk på å så tvil om eller revidere de helt sentrale faktaene knyttet til hendelsesforløpet 22. juli. Vær transparent på hvordan vi vet det vi vet om 22. juli. Da kan du trekke frem politietterforskning, vitnefortellinger, terroristens egne uttalelser og dokumenter, og Gjørv-kommisjonens rapport fra 2012, blant annet. Vi har utviklet en tidslinje dere kan ta i bruk.

Regjeringskvartalet og 22. juli

Vi ser at Regjeringskvartalet ofte forsvinner når historien om 22. juli formidles i ulike fora. En mulig konsekvens av at bombeangrepet i Regjeringskvartalet stadig utelates i historieformidlingen er at den delen av angrepet én gang i fremtiden kan forsvinne fra vår kollektive bevissthet. Det som skjedde i Regjeringskvartalet er viktig å inkludere, både fordi 8 mennesker ble drept der, og at mange sliter med psykiske ettervirkninger, men også fordi at dette terrormålet er svært symboltungt og forteller oss noe viktig om terroristens tankegods.

Bruk av film i undervisning

Vi vil tro at mange av dere vurderer å bruke film i undervisningen. Det kan dere godt gjøre, men det er viktig å være obs på et par ting. For det første, hvorfor vil dere vise film? Dere må ha tenkt gjennom hva dere ønsker å oppnå med det. En film må også kontekstualiseres. En måte å kontekstualisere film i undervisning på er ved å bruke 22. juli-senterets kildeoppgave. Den er fin for at elevene skal forstå hva en film kan, og ikke kan, fortelle oss om en historisk hendelse. Eksempelvis viser mange Utøya – 22. juli. Den tar bare for seg Utøya, og omhandler ikke årsaker til og konsekvenser av terrorangrepet. I tillegg er det en fiksjonsfilm, med de dilemmaene det medfører. Det er viktig med en bevissthet rundt dette.

 

Nyttige lenker:

Forberedelser – lurte å tenke gjennom, samt kortfattet informasjon om terroristens mål, motiv og straff.

Fagfornyelsen og 22. juli – oversikt over fag, kompetansemål, faglige tilnærminger og undervisningsopplegg

Samtalen om 22. juli – en tilnærming til undervisning om 22. juli

Foredrag og samtale i regi av Pedagogstudentene, i samarbeid med 22. juli-senteret, på YouTube: Hvordan undervise om 22. juli?