22. juli-senteret

Lærerveiledning

Som lærer har du lenge stått i en krevende situasjon og vi vil berømme dere alle for innsatsen dere legger ned for at elevene skal få et godt skoletilbud!

Undervisningsoppleggene er utarbeidet med det digitale klasserommet som kontekst, men fungerer også godt i en ordinær undervisningssituasjon.

I denne veiledningen får du  informasjon om forberedelser før undervisning for både lærer og elev, hva det er lurt å tenke gjennom på forhånd, hvordan du kan følge opp tematikken med elevene og avslutningsvis en innføring i tematikker som elevene ofte stiller spørsmål om.

Oppleggene som ligger tilgjengelig på våre nettsider er under utvikling og vi vil legge ut flere undervisningsopplegg fortløpende.


 

 

< Tilbake