22. juli-senteret

Media og 22. juli

Om oppgaven

Før dere går i gang med opplegget anbefaler vi at elevene har sett introduksjonsfilmen og den digitale tidslinjen.

Tema: Media og dekning av terrorangrep

Tidsbruk: ca. 60 minutter (avhengig av organisering)

Anbefalt målgruppe: 9. trinn til Vg3: Samfunnsfag, Samfunnskunnskap, Norsk, Mediefag.

Oppgaven er fleksibel, og kan enkelt tilpasses klassen. Se den gjerne som et utgangspunkt, heller enn en fasit, og lag gjerne din egen versjon. Opplegget bør avsluttes med en plenumssamtale i klasserommet.

Se gjerne lærerressursen tilknyttet utstillingen Samtalen om 22. juli for ideer til hvordan del 1 kan settes i sammenheng med de større offentlige samtalene om terrorangrepet som har foregått i Norge siden 2011, og for ideer til del 2 kan du se nærmere på forslag til spørsmål og dilemmaer knyttet til fortellingene i samme lærerressurs.

Vi har utviklet interaktive PDFer hvor elevene kan skrive direkte i oppgavearkene. Disse kan også lastes ned og skrives ut. Husk å trykke på «Aktiver alle funksjoner» for å kunne skrive inn svar, printe eller for å lagre arbeidsarkene på din PC.

Last ned arbeidsarkene her. Oppgaven finnes også i sin helhet lenger ned på denne siden.

Relevante fordypningstekster

22. juli i det politiske ordskiftet

Trusselvurderinger

Tragediens bilder | 22. juli-senteret¨

Sosiale medier og kjærlighetsfortellingen om 22. juli | 22. juli-senteret

Høgreekstremismen og internett

Ytringsfrihet

 

Introduksjon

I denne oppgaven tar vi for oss mediedekningen av terrorangrepet 22. juli, på selve dagen og i tiden etter. Vi utforsker medienes rolle i å påvirke samfunnsopinionen og hvordan mediene fremstiller terrorister. Gå inn i grupper etter lærers anvisning og svar på oppgavene til en eller flere av bildemontasjene i arbeidsarkene, avhengig av antallet grupper.

Oppgave 1 – Mediedekningen av 22. juli

Klikk deg inn her for å laste ned PDF med avismontasjer.

Spørsmål til hver montasje:

 1. Hvilke temaer løftes frem i overskriftene?
 2. Hvilke ord bruker de?
 3. Hva er budskapet til mediene? Hva er de opptatt av å formidle?
 4. Er det harmoni eller konflikt mellom de ulike overskriftene? Kom med eksempler.
 5. Hvis dere skulle gi denne samlingen av overskrifter en tittel, eller en samlebetegnelse – hva ville det vært?

Trekk på innsikten dere fikk etter å ha svart på oppgavene over, diskuter sammen på gruppa og skriv ned ett til to avsnitt med svar på følgende refleksjonsoppgaver:

 1. Hvilken rolle mener dere mediene spiller i å forme folks meninger om et gitt tema?
 2. Hvilke utfordringer og problemstillinger kan mediene møte når de dekker et tema som for eksempel 22. juli?

 

Oppgave 2 – Fremstilling av terrorister i media

Del 1

Foto: The Mirror/AFP

 1. Beskriv hva dere ser på bildet.
 2. Hva blir terroristen kalt eller hvordan blir terroristen beskrevet?

 

Foto: The Mirror

 1. Beskriv hva dere ser på bildet.
 2. Hva blir terroristen kalt eller hvordan blir terroristen beskrevet?

Del 2

Sammenlign bildene:

 1. Er det forskjell mellom hvordan de to terroristene fremstilles?
 2. Hvis ja, på hvilke måter? Hvis nei, hva er likt?
 3. Hva kan forklare de eventuelle forskjellene dere ser? Og er det noe mer dere vil legge til?