22. juli-senteret

Mediesamfunnet

(FF = fagfornyelsen)

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

 

Kompetansemål

Mediesamfunnet 1 (FF)

 • drøfte eksempler på hvordan medier framstiller og representerer ulike individer og grupper i samfunnet
 • drøfte grunnleggende problemstillinger knyttet til demokrati og ytringsfrihet og representasjon i mediene

Mediesamfunnet 2 (FF)

 • dokumentere og diskutere kildebruk i egne og andres tekster og produksjoner
 • gjøre rede for og vurdere hvordan mediene innhenter og presenterer kildemateriale og statistikk
 • gjøre rede for teorier om mediebruk og mediepåvirkning, og drøfte hvordan medier påvirker individ og samfunn
 • drøfte betydningen av ytrings- og pressefrihet for et demokratisk samfunn

Mediesamfunnet 3

 • drøfte problemstillinger knyttet til ytringsfrihet i mediebransjen
 • analysere medienes rolle i det flerkulturelle samfunnet
 • gjøre greie for sosiale mediers betydning for individet og den offentlige debatten

 

Faglig tilnærming, oppgaver og ressurser

Faglig tilnærming

 • Kildebruk og kildekritikk
 • Ytringsfrihet, kommentarfelt, hatprat
 • Mediedekning av 22. juli og rettssaken – makt og påvirkning
 • Radikale skribenter/meninger – tilgang på medieplattformer
 • Inkludering av stemmer, mangfold – hva slags mangfold?