22. juli-senteret

Min historie – Personlige fortellinger fra og om 22. juli

Om undervisningstilbudet

  • 3 timers undervisningsopplegg i 22. juli-senterets paviljong og utstilling
  • Elevene møter vitner som på ulike måter kom tett på terroren og får høre deres historier om tiden før, under og etter angrepene
  • Klassen engasjeres gjennom refleksjonsoppgaver og gruppearbeid
  • Opplegget legger til rette for dialog mellom elever og vitner
  • Tema: Vitneberetninger, historiebevissthet og kildekritikk
  • Undervisningstilbudets målgruppe er skoleelever fra 9. trinn og oppover

 

Undervisningsopplegget Min historie tilbys fredager fra og med 25. oktober.

 

Undervisningsopplegget inkluderer en gruppeoppgave som legger til rette for at elevene reflekterer rundt ulike kilder til 22. juli-historien, og diskuterer kildenes innhold, verdi og mangler. Oppgaven gir elevene innsikt i 22. juli som historisk hendelse, om årsaker og konsekvenser. Samtidig fungerer oppgaven som en øvelse i kildekritikk og historiebevissthet.

Gjennom vitneberetningene får elevene møte menneskene bak tall og fakta. Ved å lytte til de berørtes historier, og komme i dialog med vitnene, får elevene mulighet til å være aktører i vår felles minneprosess og utvidelsen av den offentlige, demokratiske samtalen om 22. juli.

De som er berørt, vil alltid bære med seg sine unike historier fra angrepene, men et viktig formål med undervisningen er å skape nærhet til disse historiene. På denne måten kan elevene selv reflektere rundt og skape egne erfaringer knyttet til 22. juli.