22. juli-senteret

Eivind

Eivind var 23 år gammel i 2011. Han hadde vært på sommerleir på Utøya flere ganger tidligere, men denne gangen var han på Utøya som representant for LO.

Eivind var på vei ut av en av LO-hyttene, da han hørte de første skuddene. Han reddet til slutt livet sammen med en gruppe ungdommer som samlet seg i den lille motorbåten Reiulf. Roende med bare én åre ble de beskutt av terroristen, men til slutt kom de seg unna og ble tauet i land av fritidsbåter.

— For meg er det viktig å fortelle åpent og ærlig for at nye generasjoner også skal ha historien og minnet om 22. juli levende med seg, sier Eivind om det å dele sin historie.

Han sier at selv om hans historie kun er en av flere tusen fortellinger om 22. juli, håper han at den kan bidra til at flere blir inspirert til å lære mer om terroren og årsakene bak.

— Høyreekstremismen er ikke noe som skjedde den gang da, den er en del av samfunnet vårt, sier Eivind.

I disse filmklippene forteller han sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå og hva hun håper vi kan lære av 22. juli.

Før 22. juli 2011

22. juli 2011

Etter 22. juli 2011

Filmene har ingen aldersgrense, men som utstillingen i 22. juli-senteret kan de inneholde sterke skildringer, og er derfor ikke anbefalt barn under 14 år. Dersom man som lærer eller foresatt likevel ønsker å vise dem for yngre aldersgrupper anbefaler vi at den voksne selv ser filmene på forhånd.

Alle deltakerne i disse filmene har samtykket til at materialet publiseres på 22. juli-senterets plattformer, benyttes i vår formidling, og er en del av læringsressurstilbudet for de som besøker våre nettsider.

Filmene er produsert og eies av 22. juli-senteret og beskyttes av opphavsretten. Videoavspilleren er tilpasset universell utforming (UU) og gir mulighet for nedlastning til privat bruk. Derimot er annen bruk, distribusjon og redigering av materialet uten tillatelse ulovlig i henhold til åndsverksloven.

Ønsker du å bidra? Les mer her.