22. juli-senteret

Ønsker du å bidra?

I arbeidet med undervisnings- og dokumentasjonsprosjektet «Min historie – Personlige fortellinger fra og om 22. juli», håper 22. juli-senteret å favne et bredt spekter av fortellinger. Vi har fra starten av prosjektet fått god drahjelp fra Støttegruppen og AUF, delt informasjon gjennom 22. juli-senterets nettside og Facebook. På sikt ønsker vi å nå ut til så mange som mulig som ønsker å bidra med sin historie – i møte med elever, gjennom videoopptak, tekst eller andre bidrag. Har du en historie du ønsker å dele hører vi gjerne fra deg.

Se kontaktinformasjon nederst på siden.

 

Hvem kan være med?

Med «vitneberetning» mener vi en førstehåndsfortelling om en tid eller hendelse, fortalt av en som selv opplevde den. 22. juli-senteret mener at et mangfold av slike beretninger kan bidra til å styrke vår kjennskap til og forståelse av 22. juli – i dag og for fremtiden. Terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya rammet noen direkte, mens andre opplevde dem på avstand. Noen lever fortsatt med vonde minner, traumatiske erfaringer, med sorg og savn. For andre er terroren lengre unna.

Enten du kom tett på terroren som overlevende eller etterlatt – eller om du på en annen måte har opplevelser fra eller om 22. juli som du ønsker å formidle videre, er du velkommen til å bidra med din historie.

Overlevende, etterlatte og andre som kom tett på terroren er prosjektets viktigste ressurs. Dersom du ønsker å delta, velger du selv med hva slags bidrag. Ønsker du å være med i undervisningen, skrive en tekst, eller spille inn din vitneberetning i en video som kan brukes i formidling om 22. juli?

Ulike typer bidrag

Bidrag til prosjektet «Min histoire – personlige fortellinger fra og om 22. juli» tilpasses hver og én. For noen er det mest aktuelt å dele en tekst, eller stille på videoopptak, enten til bruk i formidling, eller bare som dokumentasjon for ettertiden. Andre kan kanskje tenke seg å være med på møter med ungdommer og skoleelever i 22. juli-senteret og på Utøya.

Deltakelse i undervisning:
Dersom du ønsker å fortelle din historie i møter med skoleelever i 22. juli-senteret og på Utøya, ber vi deg ta kontakt med vår vitnekoordinator.

Les om undervisningstilbudet «Min historie» her.

Her kan du lese om undervisningstilbudet Demokratilæring på Utøya, hvor vitnesamtaler også er en del av programmet.

Deltakelse i vitnesamtaler utenfor 22. juli-senterets regi.

Videopptak av vitneberetninger:
22. juli-senteret begynte høsten 2017 å filme historier til bruk i våre digitale læringsressurser og for lagring i vårt arkiv. Arbeidet med vitnefilmer er en kontinuerlig satsning for 22. juli-senteret.

Se utvalget av vitnefilmer her

Skriftlige vitneberetninger:
Vi samler også inn tekster som dokumentasjon av minnene fra terroren. For de som ønsker det, kan tekstene også inngå som en del av våre læringsressurser. Det er vanskelig å gi noen fasitsvar på hva innholdet i en slik tekst kan være, og vi er åpne for mange ulike typer bidrag. Eksempler er alt fra en tekst som beskriver minnene fra 22. juli og tiden etterpå, dagboknotater eller dikt. Det kan også være personlig refleksjoner rundt hvor Norge står i dag, sett i lys av terrorangrepene. Utgangspunktet er at historiene skal velges ut og komme fra de som ønsker å fortelle, og være nettopp personlige beretninger.

 

Oppfølging og ivaretakelse

22. juli-senterets vitnekoordinator har ansvar for kontakt, oppfølging og ivaretakelse av alle bidragsytere. Alle som skal delta i undervisningsopplegg eller på filmopptak inviteres til oppstartsmøter. Vitnekoordinator jobber tett med de som bidrar før, under og etter deltakelse i prosjektet. 22. juli-senteret har også psykologbistand tilknyttet prosjektet. Alle får personlig oppfølging, og det er utarbeidet egne avtaler for deltakerne.

Dersom du ønsker å bidra, har innspill eller spørsmål tilknyttet prosjektet, ser vi frem til å høre fra deg.

Kontakt: Maja Gudim Burheim, vitnekoordinator, 22. juli-senteret:

E-post: maja-gudim.burheim@22julisenteret.no
Tlf: 930 12 155