22. juli-senteret

Bjørn Magnus

Bjørn Magnus jobbet i 2011 i det som het Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Han hadde kontor i R5, det store bygget vis-a-vis Høyblokka i Akersgata 59. Da bomben gikk av 22. juli, sto han inne på statsrådens forværelse for å ta farvel med en kollega som skulle på sommerferie. «Det må være terror», tenkte han umiddelbart. Bjørn Magnus og kollegaen kom seg ut, og overlevde terroren uten fysiske skader.

Vi må fortsette å fortelle historiene fra 22. juli for å vise at vold ikke er noen løsning, sier Bjørn Magnus. Han er særlig bekymret for at en stadig mer polarisert samfunnsdebatt hindrer moderate stemmer fra å slippe til, og dermed ødelegger for meningsmangfold. Dette er en del av forklaringen bak ekstremismen som rammet oss 22. juli, og som må bekjempes, mener han.  I disse filmklippene forteller han sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå og hva han håper vi kan lære av 22. juli.

Før 22. juli 2011

http://nettv.regjeringen.no/min-historie-bjorn-magnus-2-filmet-hosten-2019

22. juli 2011

Etter 22. juli 2011

Filmene har ingen aldersgrense, men som utstillingen i 22. juli-senteret kan de inneholde sterke skildringer, og er derfor ikke anbefalt barn under 14 år. Dersom man som lærer eller foresatt likevel ønsker å vise dem for yngre aldersgrupper anbefaler vi at den voksne selv ser filmene på forhånd.

Alle deltakerne i disse filmene har samtykket til at materialet publiseres på 22. juli-senterets plattformer, benyttes i vår formidling, og er en del av læringsressurstilbudet for de som besøker våre nettsider.

Filmene er produsert og eies av 22. juli-senteret og beskyttes av opphavsretten. Videoavspilleren er tilpasset universell utforming (UU) og gir mulighet for nedlastning til privat bruk. Derimot er annen bruk, distribusjon og redigering av materialet uten tillatelse ulovlig i henhold til åndsverksloven.

Ønsker du å bidra? Les mer her.