22. juli-senteret

Egil og Liv Marie

Ekteparet Egil og Liv Marie ble begge, på ulikt vis, vitner til terrorangrepet i Regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Egil var nylig pensjonert politimann og jobbet som resepsjonsvakt i R4. Bygget huset Olje- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, og lå vis-a-vis Høyblokka. Da bomben gikk av ble vinduene der Egil satt blåst inn. Da ting begynte å falle ned fra veggene kom han seg ut. Her møtte han et ugjenkjennelig regjeringskvartal foran Høyblokka.

Liv Marie var ved Gunerius kjøpesenter noen hundre meter unna da hun hørte et kraftig smell. Da hun ikke fikk kontakt med mannen på telefon, løp hun mot regjeringskvartalet. De møttes i bakken ned mot Youngstorget.

Før 22. juli 2011

22. juli 2011

Etter 22. juli 2011

Filmene har ingen aldersgrense, men som utstillingen i 22. juli-senteret kan de inneholde sterke skildringer, og er derfor ikke anbefalt barn under 14 år. Dersom man som lærer eller foresatt likevel ønsker å vise dem for yngre aldersgrupper anbefaler vi at den voksne selv ser filmene på forhånd.

Alle deltakerne i disse filmene har samtykket til at materialet publiseres på 22. juli-senterets plattformer, benyttes i vår formidling, og er en del av læringsressurstilbudet for de som besøker våre nettsider.

Filmene er produsert og eies av 22. juli-senteret og beskyttes av opphavsretten. Videoavspilleren er tilpasset universell utforming (UU) og gir mulighet for nedlastning til privat bruk. Derimot er annen bruk, distribusjon og redigering av materialet uten tillatelse ulovlig i henhold til åndsverksloven.

Ønsker du å bidra? Les mer her.