22. juli-senteret

Emma

Emma fra Trøndelag var 14 år og ikke ennå medlem av AUF 22. juli 2011. Hun var derimot en av de mange tusen unge som meldte seg inn i AUF og andre ungdomspartier i kjølvannet av terrorangrepet, og ble en del av generasjonen AUFere som måtte forholde seg til konsekvensene av 22. juli i tida etterpå.

For Emma er det viktig at vi viser at vi har lært av 22. juli ved å ta til motmæle mot ekstreme tanker og holdninger. Hun håper at nye generasjoner lærer at terroren var et angrep på norske verdier som fellesskap, frihet og toleranse, og at de vi mistet ble drept fordi de trodde på disse verdiene. I disse filmklippene forteller hun sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå og hva hun håper vi kan lære av 22. juli.

Før 22. juli 2011

22. juli 2011

Etter 22. juli 2011

Filmene har ingen aldersgrense, men som utstillingen i 22. juli-senteret kan de inneholde sterke skildringer, og er derfor ikke anbefalt barn under 14 år. Dersom man som lærer eller foresatt likevel ønsker å vise dem for yngre aldersgrupper anbefaler vi at den voksne selv ser filmene på forhånd.

Alle deltakerne i disse filmene har samtykket til at materialet publiseres på 22. juli-senterets plattformer, benyttes i vår formidling, og er en del av læringsressurstilbudet for de som besøker våre nettsider.

Filmene er produsert og eies av 22. juli-senteret og beskyttes av opphavsretten. Videoavspilleren er tilpasset universell utforming (UU) og gir mulighet for nedlastning til privat bruk. Derimot er annen bruk, distribusjon og redigering av materialet uten tillatelse ulovlig i henhold til åndsverksloven.

Ønsker du å bidra? Les mer her.