22. juli-senteret

Iril

Iril fra Bardu i Troms var 17 år i 2011. Den sommeren skulle hun etter planen reise på utveksling til Australia. På grunn av noe kluss med vertsfamilien, ble avreisen utsatt, og Iril bestemte seg derfor for å bli med sine venner fra AUF på sommerleir. Iril overlevde terrorangrepet ved å gjemme seg i en fjellsprekk sammen med flere andre nedenfor Kjærlighetsstien. Fire av ungdommene hun reiste sammen med fra Troms kom aldri hjem igjen. To av dem var fra den lille hjemkommunen Bardu; Irils beste venn Anders, og Gunnar, storebroren til bestevenninnen.

Iril opplevde et sterkt politisk engasjement i ettertid, selv om hun ikke var engasjert i AUF. I dag er opptatt av at vi ikke skal glemme: De som ble drept og hva de sto for – hva som ble angrepet, og hvorfor. — Jeg vil fortelle for vennene mine som ikke lenger kan, sier Iril. I disse filmklippene forteller hun sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå og hva hun håper vi kan lære av 22. juli.

Før 22. juli 2011

22. juli 2011

Etter 22. juli 2011

Filmene har ingen aldersgrense, men som utstillingen i 22. juli-senteret kan de inneholde sterke skildringer, og er derfor ikke anbefalt barn under 14 år. Dersom man som lærer eller foresatt likevel ønsker å vise dem for yngre aldersgrupper anbefaler vi at den voksne selv ser filmene på forhånd.

Alle deltakerne i disse filmene har samtykket til at materialet publiseres på 22. juli-senterets plattformer, benyttes i vår formidling, og er en del av læringsressurstilbudet for de som besøker våre nettsider.

Filmene er produsert og eies av 22. juli-senteret og beskyttes av opphavsretten. Videoavspilleren er tilpasset universell utforming (UU) og gir mulighet for nedlastning til privat bruk. Derimot er annen bruk, distribusjon og redigering av materialet uten tillatelse ulovlig i henhold til åndsverksloven.

Ønsker du å bidra? Les mer her.