22. juli-senteret

Kåre

Kåre er brannmann, og fikk arbeidshverdagen snudd på hodet da han ble sendt for å delta i det vanskelige redningsarbeidet på Utøya 22. juli og i dagene som fulgte. På jobb for Drammensregionens brannvesen bisto han i søk- og redningsarbeid på Utøya i to døgn etter terroren.

22. juli er en dag vi helst skulle vært foruten, sier Kåre. I disse filmene forteller han sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå, og hva han håper vi kan lære av 22. juli.

Før 22. juli 2011

22. juli 2011

Etter 22. juli 2011

Filmene har ingen aldersgrense, men som utstillingen i 22. juli-senteret kan de inneholde sterke skildringer, og er derfor ikke anbefalt barn under 14 år. Dersom man som lærer eller foresatt likevel ønsker å vise dem for yngre aldersgrupper anbefaler vi at den voksne selv ser filmene på forhånd.

Alle deltakerne i disse filmene har samtykket til at materialet publiseres på 22. juli-senterets plattformer, benyttes i vår formidling, og er en del av læringsressurstilbudet for de som besøker våre nettsider.

Filmene er produsert og eies av 22. juli-senteret og beskyttes av opphavsretten. Videoavspilleren er tilpasset universell utforming (UU) og gir mulighet for nedlastning til privat bruk. Derimot er annen bruk, distribusjon og redigering av materialet uten tillatelse ulovlig i henhold til åndsverksloven.

Ønsker du å bidra? Les mer her.