22. juli-senteret

Lara

I 2011 var Lara fra Nesodden 16 år og så frem til å reise på sin første sommerleir med storesøsteren Bano. Fordi Bano ble syk like før avreisedagen, måtte Lara først reise til Utøya alene. Men Bano dro til slutt likevel, og søstrene gledet seg over å være sammen på det som ble kalt «sommerens vakreste eventyr».

Med sin muslimske bakgrunn ble hun redd da nyhetene om bomben i Regjeringskvartalet nådde Utøya. Hva slags reaksjoner ville komme dersom det var islamister som sto bak? Da terrorangrepet startet på Utøya overlevde Lara til slutt ved å søke tilflukt i en grotte ved vannet, men søsteren ble drept, bare 18 år gammel. Terroristen var ikke islamist, men en høyreekstremist.

I begravelsen til Bano fulgte både en prest og en imam sammen kisten. – Et bilde på det multikulturelle Norge Bano trodde på, og det Breivik hatet, sier Lara. For henne har det politiske blitt enda viktigere å belyse med årene. I disse filmklippene forteller hun sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå og hva hun håper vi kan lære av 22. juli.

Før 22. juli 2011

22. juli 2011

Etter 22. juli 2011

Filmene har ingen aldersgrense, men som utstillingen i 22. juli-senteret kan de inneholde sterke skildringer, og er derfor ikke anbefalt barn under 14 år. Dersom man som lærer eller foresatt likevel ønsker å vise dem for yngre aldersgrupper anbefaler vi at den voksne selv ser filmene på forhånd.

Alle deltakerne i disse filmene har samtykket til at materialet publiseres på 22. juli-senterets plattformer, benyttes i vår formidling, og er en del av læringsressurstilbudet for de som besøker våre nettsider.

Filmene er produsert og eies av 22. juli-senteret og beskyttes av opphavsretten. Videoavspilleren er tilpasset universell utforming (UU) og gir mulighet for nedlastning til privat bruk. Derimot er annen bruk, distribusjon og redigering av materialet uten tillatelse ulovlig i henhold til åndsverksloven.

Ønsker du å bidra? Les mer her.