22. juli-senteret

Munir

I 2011 hadde 21 år gamle Munir vært medlem av AUF i flere år, og var fylkessekretær i Oslo AUF. Da terrorangrepet startet på Utøya var han i Kafébygget, og trodde først lyden av skudd var kinaputter. Etterpå var han sikker på at det var en øvelse, men handlet som om det var et ekte angrep. I sitt forsøk på å unnslippe skuddene kom han seg etter hvert ut av bygget. Han beveget seg fra sted til sted på øya, forsøkte svømme og gjemte seg på ulike steder i flukt fra terroren. Før han til slutt la på svøm ved Bolsjevika rakk han å se mange av sine døde venner. Munir ble plukket opp av en båt med bevæpnet politi.

Munir har fortsatt sitt engasjement i AUF etter 2011. Han sier han er heldig, som har klart seg fint på tross av opplevelsene fra 22. juli-angrepet. I ettertid har han vært opptatt av å fortelle. Han er redd for at vi skal glemme at 22. juli ikke var en naturkatastrofe – men et målrettet terrorangrep. – For meg er det viktig å dele min historie fra 22. juli for å vise hva hat kan føre til, sier Munir, og mener det er alles ansvar å stå imot dette hatet. I disse filmklippene forteller han sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå og hva han håper vi kan lære av 22. juli.

Før 22. juli 2011

22. juli 2011

Etter 22. juli 2011

Filmene har ingen aldersgrense, men som utstillingen i 22. juli-senteret kan de inneholde sterke skildringer, og er derfor ikke anbefalt barn under 14 år. Dersom man som lærer eller foresatt likevel ønsker å vise dem for yngre aldersgrupper anbefaler vi at den voksne selv ser filmene på forhånd.

Alle deltakerne i disse filmene har samtykket til at materialet publiseres på 22. juli-senterets plattformer, benyttes i vår formidling, og er en del av læringsressurstilbudet for de som besøker våre nettsider.

Filmene er produsert og eies av 22. juli-senteret og beskyttes av opphavsretten. Videoavspilleren er tilpasset universell utforming (UU) og gir mulighet for nedlastning til privat bruk. Derimot er annen bruk, distribusjon og redigering av materialet uten tillatelse ulovlig i henhold til åndsverksloven.

Ønsker du å bidra? Les mer her.