22. juli-senteret

Ola

Ola var 16 år 22. juli 2011. Han hadde vært engasjert i AUF i rundt ett år, og skulle på sin første sommerleir på Utøya. Da angrepet startet løp han gjennom skogen til vannet. Ola var en av dem som klarte å overleve ved å svømme i land fra øya, men mistet kjæresten i terrorangrepet.

Ola håper de personlige historiene kan være med på å åpne for samtaler om terrorangrepene og årsakene bak. Han mener vi må ta verdiene det ble snakket så mye om i etterkant – demokrati og ytringsfrihet – på alvor. Han er spesielt opptatt av å ha en åpen, lyttende og kritisk offentlig samtale, og mener vi må snakke mer om holdningene som stod bak angrepene. I denne filmen forteller han sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå, og hva han håper vi kan lære av 22. juli.

Før 22. juli 2011

22. juli 2011

Etter 22. juli 2011

Filmene har ingen aldersgrense, men som utstillingen i 22. juli-senteret kan de inneholde sterke skildringer, og er derfor ikke anbefalt barn under 14 år. Dersom man som lærer eller foresatt likevel ønsker å vise dem for yngre aldersgrupper anbefaler vi at den voksne selv ser filmene på forhånd.

Alle deltakerne i disse filmene har samtykket til at materialet publiseres på 22. juli-senterets plattformer, benyttes i vår formidling, og er en del av læringsressurstilbudet for de som besøker våre nettsider.

Filmene er produsert og eies av 22. juli-senteret og beskyttes av opphavsretten. Videoavspilleren er tilpasset universell utforming (UU) og gir mulighet for nedlastning til privat bruk. Derimot er annen bruk, distribusjon og redigering av materialet uten tillatelse ulovlig i henhold til åndsverksloven.

Ønsker du å bidra? Les mer her.