22. juli-senteret

Ole Martin

Ole Martin ble engasjert i politikk i 2009 etter debatten om «snikislamisering». Sommeren 2011 var han nestleder i AUF i Rogaland og på sin første sommerleir. Da terrorangrepet startet på Utøya sto han på kjøkkenet, og trodde først det var en øvelse. Ute foran Kafébygget møtte han en venninne som var skutt flere ganger. Sammen med henne og flere andre gjemte de seg ovenfor pumpehuset før de til slutt ble reddet av sivile båter.

Etter 22. juli har Ole Martin fortsatt å være politisk aktiv. For ham har det vært viktig å hegne om verdiene gjerningsmannen angrep, og særlig å stå opp mot holdninger som truer demokratiet. I denne filmen forteller han sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå, og hva han håper vi kan lære av 22. juli.

 

Før 22. juli 2011

22. juli 2011

Etter 22. juli 2011

Filmene har ingen aldersgrense, men som utstillingen i 22. juli-senteret kan de inneholde sterke skildringer, og er derfor ikke anbefalt barn under 14 år. Dersom man som lærer eller foresatt likevel ønsker å vise dem for yngre aldersgrupper anbefaler vi at den voksne selv ser filmene på forhånd.

Alle deltakerne i disse filmene har samtykket til at materialet publiseres på 22. juli-senterets plattformer, benyttes i vår formidling, og er en del av læringsressurstilbudet for de som besøker våre nettsider.

Filmene er produsert og eies av 22. juli-senteret og beskyttes av opphavsretten. Videoavspilleren er tilpasset universell utforming (UU) og gir mulighet for nedlastning til privat bruk. Derimot er annen bruk, distribusjon og redigering av materialet uten tillatelse ulovlig i henhold til åndsverksloven.

Ønsker du å bidra? Les mer her.