22. juli-senteret

Pål

Pål jobbet i 2011 i R4, bygget som da huset Nærings- og handelsdepartementet. Med kontor i sjette etasje vis-a-vis Høyblokka, hadde han utsikt rett mot stedet der terroristen plasserte bombebilen. Pål beskriver sin opplevelse av eksplosjonen som at han så at vinduet ut mot Grubbegata plutselig «bulet» inn i rommet, før det knuste og fløy over ham – som selv klarte å kaste seg ned over arbeidspulten. Uskadd, kun med noen skrubbsår, kom han seg ut av bygget og ned i undergangene under Regjeringskvartalet, hvor han hadde sykkelen sin. Fordi Pål evakuerte den veien og ut ved Youngstorget unngikk han å få med seg det synet som møtte mange andre utenfor Høyblokka.

Få dager etter skrev han dette brevet til venner og familie for å forsikre dem om at han hadde det bra.

Pål arbeider fortsatt som underdirektør i det som nå heter Nærings- og fiskeridepartementet. I dag holder de til i lokaler utenfor regjeringskvartalet. R4 skal rives.

Pål mener det er viktig å fortelle de personlige historiene fra og om 22. juli både for å formidle hvor forskjellige opplevelsene av terroren var, og fordi han tror terskelen for å fortelle kan bli høyere med årene. Han er også opptatt av at vi må lære hvor farlig det kan være med utenforskap. I disse filmklippene forteller han sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå og hva han håper vi kan lære av 22. juli.

Før 22. juli 2011

22. juli 2011

Etter 22. juli 2011

Filmene har ingen aldersgrense, men som utstillingen i 22. juli-senteret kan de inneholde sterke skildringer, og er derfor ikke anbefalt barn under 14 år. Dersom man som lærer eller foresatt likevel ønsker å vise dem for yngre aldersgrupper anbefaler vi at den voksne selv ser filmene på forhånd.

Alle deltakerne i disse filmene har samtykket til at materialet publiseres på 22. juli-senterets plattformer, benyttes i vår formidling, og er en del av læringsressurstilbudet for de som besøker våre nettsider.

Filmene er produsert og eies av 22. juli-senteret og beskyttes av opphavsretten. Videoavspilleren er tilpasset universell utforming (UU) og gir mulighet for nedlastning til privat bruk. Derimot er annen bruk, distribusjon og redigering av materialet uten tillatelse ulovlig i henhold til åndsverksloven.

Ønsker du å bidra? Les mer her.