22. juli-senteret

Ragnhild

Ragnhild fra Finnmark ble medlem av AUF i 2006, og var på sin første sommerleir i 2007. I 2011 var hun 21 år, og deltok på sommerleir som ansatt i AUF. Da terrorangrepet startet på Utøya satt hun i Kafébygget. Hun brakk foten da hun hoppet ut av et vindu i andre etasje, og ble etter hvert liggende i skjul alene under et tre ikke langt fra Pumpehuset. Først etter at gjerningsmannen var pågrepet kom hun seg ned til vannet og i en båt som fraktet henne i land.

I 2014 ble Ragnhild generalsekretær i AUF, og ble sentral i arbeidet med å gjenreise Utøya.

Ragnhild tror at de personlige 22. juli-historiene er viktige for å forstå omfanget og konsekvensene av terroren. Samtidig mener hun at man gjennom historiene til de som opplevde 22. juli får viktig innsikt i motivasjonen bak angrepet, som når de overlevende fra Utøya forteller om sitt engasjement. Ragnhild håper at ungdom gjennom å lære om den politiske dimensjonen ved 22. juli, også gjør seg opp en mening om hvilke verdier som står på spill, og hva slags samfunn de ønsker å leve i. I disse filmklippene forteller hun sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå og hva hun håper vi kan lære av 22. juli.

Før 22. juli

22. juli

Etter 22. juli

Filmene har ingen aldersgrense, men som utstillingen i 22. juli-senteret kan de inneholde sterke skildringer, og er derfor ikke anbefalt barn under 14 år. Dersom man som lærer eller foresatt likevel ønsker å vise dem for yngre aldersgrupper anbefaler vi at den voksne selv ser filmene på forhånd.

Alle deltakerne i disse filmene har samtykket til at materialet publiseres på 22. juli-senterets plattformer, benyttes i vår formidling, og er en del av læringsressurstilbudet for de som besøker våre nettsider.

Filmene er produsert og eies av 22. juli-senteret og beskyttes av opphavsretten. Videoavspilleren er tilpasset universell utforming (UU) og gir mulighet for nedlastning til privat bruk. Derimot er annen bruk, distribusjon og redigering av materialet uten tillatelse ulovlig i henhold til åndsverksloven.

Ønsker du å bidra? Les mer her.