22. juli-senteret

Thomas

Thomas har jobbet som sikkerhetsvakt i Regjeringskvartalet siden 2002. 22. juli hadde han vakt i Myntgata 2, ved det som da het Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet). Da han hørte eksplosjonen og ikke fikk kontakt med vaktssentralen, løp han til stedet for å bistå i redningsarbeidet. Thomas fulgte politiets Beredskapstropp (Delta) opp i 17. etasje av Høyblokka, før meldingene kom fra Utøya og Beredskapstroppen ble omdirigert.

Thomas jobber fortsatt i Regjeringskvartalet som vaktleder. Han mener det er viktig å fortelle for at historien om 22. juli ikke skal bli glemt, og for at vi skal forstå konsekvensene av ekstreme holdninger. I disse filmene forteller han sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå, og hva han håper vi kan lære av 22. juli.

Før 22. juli 2011

22. juli 2011

Etter 22. juli 2011

Filmene har ingen aldersgrense, men som utstillingen i 22. juli-senteret kan de inneholde sterke skildringer, og er derfor ikke anbefalt barn under 14 år. Dersom man som lærer eller foresatt likevel ønsker å vise dem for yngre aldersgrupper anbefaler vi at den voksne selv ser filmene på forhånd.

Alle deltakerne i disse filmene har samtykket til at materialet publiseres på 22. juli-senterets plattformer, benyttes i vår formidling, og er en del av læringsressurstilbudet for de som besøker våre nettsider.

Filmene er produsert og eies av 22. juli-senteret og beskyttes av opphavsretten. Videoavspilleren er tilpasset universell utforming (UU) og gir mulighet for nedlastning til privat bruk. Derimot er annen bruk, distribusjon og redigering av materialet uten tillatelse ulovlig i henhold til åndsverksloven.

Ønsker du å bidra? Les mer her.