22. juli-senteret

Minne og læring i Regjeringskvartalet

Regjeringsbygget ved arbeidstidens slutt. 1962 Foto: Randulf Kure / Oslo Museum

Her finner du en veiledning for gjennomføring av undervisningsopplegg «Minne og læring i Regjeringskvartalet». Veiledningen går gjennom selve gruppeoppgaven og presenterer også konkrete eksempler på innganger til diskusjon og refleksjon underveis i gjennomføringen. Denne læringsressursen er særlig rettet mot lærere som ønsker å ta med elever til Regjeringskvartalet i Oslo, for å lære om det første åstedet til angrepene 22. juli 2011 og om de demokratiske prinsippene som ble angrepet den dagen. Lærere kan implementere opplegget uavhengig av et besøk i 22. juli-senteret, eller i etterkant av besøket.

 

Om oppgaven

Elevene tas med på en vandring hvor vi besøker ulike landemerker i Regjeringskvartalet. Gjennom gruppearbeid reflekterer de rundt stedenes forbindelse til terrorangrepene 22. juli 2011. Det er en målsetning at elevene skal tenke over de ulike stedenes betydning for det norske demokratiet i et fortidig, nåtidig og fremtidig perspektiv.

 

Tema: Historiebevissthet, minnekultur og demokratisk medborgerskap

 • Tidsbruk: ca. 45 minutter
 • Anbefalt målgruppe: 9. trinn – VG3

Oppgaven er fleksibel, og kan enkelt tilpasses ulike klassetrinn og elevgrupper. Se den gjerne som et utgangspunkt, heller enn en fasit, og lag din egen versjon.

 

Forarbeid

Oppgaven krever at elevene besitter et minimum av kunnskap om terrorangrepene. Vi anbefaler at elevene har vært gjennom:

 • Realhistorisk fakta om terrorangrepet
 • Gjerningsmannens motiv og mål
 • Samfunnets reaksjon og respons i kjølvannet av terroren, herunder rettsaken i 2012

 

Praktisk informasjon
Kart, informasjon om de ulike stedene og oppgaver ligger her. Nedlastbar versjonen  av samme innholdet ligger her (A3 størrelse med tekst på baksiden).

Det kan være fint å starte sammen ved det midlertidige minnestedet etter 22. juli 2011. Del elevene inn i grupper på maks fem stk. Hver gruppe går til sitt tildelte sted i Regjeringskvartalet, leser teksten, og gjør oppgaven. Elevene kan også besøke noen av de andre stedene som er omtalt på 22. juli-senterets nettside hvis det er tid til det.

 

Oppsummering etter gruppeoppgave

Etter at gruppene har besøkt sitt sted og er ferdige med gruppeoppgaven samles klassen. Hver gruppe presenterer hvilket sted de har besøkt og forteller de andre hva de svarte på oppgaven.

Forslag til tema som kan diskuteres (til læreren):

 1. G-blokka
  Ingen kvinnelige statsråder i 1906 (i dag har vi syv + statsministeren), Anders Behring Breiviks antifeminisme, likestilling og stemmerett, allmenn stemmerett, unionsoppløsning.
 2. Relocating the past: Ruins for the future
  Media, et ubekymret Norge?, minnekultur, kunst
 3. Høyblokka
  Motstandskraft, demokratiske verdier, åpenhet og tillit, sikkerhet
 4. Det midlertidige nasjonale minnestedet etter 22. juli 2011
  Etterlatte og overlevende, sorg, norsk historie, minnekultur
 5. Y-blokka
  Arkitektur, historie, kunst
 6. Grass Root Square
  Engasjement, fellesskap, verdier som ble truet, demokrati, tilhørighet
 7. Tinghuset
  Rettsakene, 2012 (Den offentlige påtalemyndighet mot Breivik) 2016 (Breivik mot Staten v/ justis- og beredskapsdepartementet) og 2017 (Staten v justis- og beredskapsdepartementet mot Breivik), rettssikkerhet, (u)tilregnelighet, forvaring, rettferdighet