22. juli-senteret

Minne og læring i Regjeringskvartalet

Elevene tas med på en digital vandring hvor vi besøker ulike landemerker i Regjeringskvartalet. Gjennom gruppearbeid reflekterer de rundt stedenes forbindelse til terrorangrepene 22. juli 2011. Det er en målsetting at elevene skal tenke over de ulike stedenes betydning for det norske demokratiet i et fortidig, nåtidig og fremtidig perspektiv.

Tema: Historiebevissthet, minnekultur og demokratisk medborgerskap

 • Tidsbruk: ca. 45 minutter x 2 (avhengig av organisering)
 • Anbefalt målgruppe: 9. trinn – Vg3

Oppgaven er fleksibel, og kan enkelt tilpasses ulike klassetrinn og elevgrupper. Se den gjerne som et utgangspunkt, heller enn en fasit, og lag din egen versjon.

Forslag til tematikker som kan diskuteres:

 • 1- G-blokka

  Anders Behring Breiviks antifeminisme, likestilling og stemmerett, allmenn stemmerett, unionsoppløsning

 • 2- Relocating the past: Ruins for the future

  Media, minnekultur, kunst, et ubekymret Norge?

 • 3- Høyblokka

  Motstandskraft, demokratiske verdier, åpenhet og tillit, sikkerhet

 • 4- Y-blokka

  Arkitektur, historie, kunst

 • 5- Det midlertidige nasjonale minnestedet etter 22. juli 2011

  Etterlatte og overlevende, sorg, norsk historie, minnekultur

 • 6- Grass Root Square

  Engasjement, fellesskap, verdier som ble truet, demokrati, tilhørighet  

 • 7- Tinghuset

  Rettsakene, 2012 (Den offentlige påtalemyndighet mot Breivik), 2016 (Breivik mot Staten v/ justis- og beredskapsdepartementet) og 2017 (Staten v justis- og beredskapsdepartementet mot Breivik), rettssikkerhet, (u)tilregnelighet, forvaring, rettferdighet


 

Her finner du en A3 pdf som kan lastes ned og foldes som en brosjyre. Skriv den ut og ta elevene dine på tur til Regjeringskvartalet om dere er i Oslo. God tur!