22. juli-senteret

Nye lærerressurser i forbindelse med fagfornyelsen

Terrorangrepet 22. juli 2011 settes for alvor på timeplanen i forbindelse med fagfornyelsen. Terrorangrepet er nevnt eksplisitt i det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap for samfunnsfag i grunnskolen, men undervisning om 22. juli kan også bidra til å ta for seg flere deler av de tverrfaglige temaene og kompetansemålene i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Kanskje ikke like opplagt for alle, men 22. juli kan også spille en sentral rolle i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.

Vi ønsker å vise hvordan det å undervise om terrorangrepet 22. juli både muliggjør arbeid med de tverrfaglige temaene, samtidig som lærere får dekket flere av kompetansemålene i sine fag.

Vi har laget en oversikt til lærere på barneskole, ungdomsskole og videregående skole over hvordan de kan tilnærme seg 22. juli i sine fag, samt relevante oppgaver og fordypningstekster som kan tas i bruk i undervisning. Vi har også laget en kort innføring i hvordan lærere kan jobbe flerfaglig og tverrfaglig, med viktige punkter å tenke gjennom før man iverksetter et slikt arbeid.

Dere kan også ta kontakt med våre formidlere for tips og triks til undervisning om 22. juli og tilknyttet tematikk.

Vi håper ressursene vil være til hjelp!

Lærerressursene finner dere her.

 

Kategorier