22. juli-senteret

Nye undervisningsressurser 

Konseptet for utstillingen Samtalen om 22. juli tilbyr et utgangspunkt for læring om 22. juli med stor overføringsverdi til klasserommet. Vi har derfor laget både en lærerressurs som forklarer hvordan konseptet kan tas i bruk i undervisning om terrorangrepet 22. juli 2011, samt et undervisningsopplegg kalt Perspektiver på 22. juli.

Klikk deg inn her for å finne undervisningsressursene.

Dato: 11.01.21