22. juli-senteret

22. juli-senteret flytter til midlertidige lokaler høsten 2019

Snart starter anleggsarbeidet i regjeringskvartalet for fullt, og 22. juli-senteret må flytte til midlertidige lokaler. Siste mulighet for å besøke senteret i Høyblokka for denne gang, blir til sommeren. Til høsten åpner vi dørene i nye lokaler i Teatergata 10.

 

I byggeperioden (2019-2024) vil store deler av regjeringskvartalet være utilgjengelig og ikke forenlig med drift og publikumsaktivitet. 22. juli-senteret skal derfor i en lengre periode videreføre sitt viktige minne – og læringsmandat i midlertidige lokaler.

De midlertidige lokalene ligger i Teatergata 10, i hjørnebygget vis-à-vis Helse- og omsorgsdepartementet. Bygget er en del av det større regjeringskvartalet. Lokalene er et steinkast unna åstedet, og 22. juli-senteret vil fortsatt holde til i umiddelbar nærhet til det midlertidige minnestedet på Johan Nygaardsvolds plass.

Ny, midlertidig utstilling

På grunn av flyttingen må det lages en ny utstilling. 22. juli-senterets nåværende utstilling forteller historien om 22. juli på stedet der angrepet startet, og at bygget selv forteller en historie, har vært et bærende element i formidlingen. Dette elementet av autentisitet er fraværende i lokalene vi har fått tildelt i midlertidig periode, og må på ulike måter kompenseres for gjennom en ny utstilling, tilpasset ny kontekst.

Ansvaret for å lage en ny utstilling er gitt til et arkitekt- og designteam bestående blant annet av Erlend Haffner, arkitekten bak Hegnhuset på Utøya, og Atle Aas – som i tillegg til å ha jobbet med utstillingen på Utøya var utstillingsarkitekt for dagens 22. juli-utstilling i Høyblokka. Teamet har også med seg dyktige designere fra Logic Interactive, som skal bidra med kompetanse innenfor interaktive løsninger og digitale læringsverktøy.

Utstillingen skal utvikles i tett samarbeid med 22. juli-senteret, og bygge på fagkompetanse og erfaringer gjort i læringssenteret så langt. Utviklingen forutsetter også en videreføring av tett dialog og godt samarbeid mellom senteret, Støttegruppa og AUF.

Markering av 8-årsdagen for 22. juli 2011 i nåværende lokaler

Endelig dato for utflytting av Høyblokka er ikke satt, men 22. juli 2011 vil markeres i 22. juli-senteret i Høyblokka også i år. Deretter vil publikum vil ha mulighet for å besøke senteret på nåværende sted og med nåværende utstilling ut juli 2019. Vi vil gi løpende informasjon om datoer for ut- og innflytting når de er klare.

Ønsker du mer informasjon kan du lese et lenger informasjonsskriv her.

Her på 22julisenteret.no og på 22. juli-senterets Facebookside, vil vi utover våren gi løpende oppdateringer om flyttingen.

Har du andre spørsmål? Savner du informasjon? Har du innspill eller kommentarer?

Vi hører gjerne fra deg!

Ta kontakt: Prosjektleder (22. juli-senteret): Anne Lene Andersen, epost: Anne-Lene.Andersen@dss.dep.no