22. juli-senteret

Kunnskapsdepartementet overtar ansvaret for 22. juli-senteret

Fra 1. 2019 juli blir ansvaret for 22. juli-senteret overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Kunnskapsdepartementet.

Når senteret i større grad vektlegger undervisning, er det naturlig å overføre ansvaret for senteret til Kunnskapsdepartementet, står det i pressemeldingen.

– Her kan elevar reflektere over kva som skjedde denne dagen og i tida etterpå, og korleis vi kan førebygge framveksten av ekstremisme. Dette er eit viktig tilbod for elevar og andre som vi skal ta vare på og utvikle vidare, seier Kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Les mer på Regjeringen.no