22. juli-senteret

Ny nettside med flere læringsressurser

22. juli-senterets nye nettside er utviklet med spesiell vekt på digitale læringsressurser, som et tilbud for å styrke formidlingen om 22. juli og tilgrenset tematikk i skolen.

læringsressursene finner du fordypningstekster, en begrepsbank, lenker til relevante kilder, og ferdige oppgaver. Læringsressursene er knyttet opp mot relevante kompetansemål for ungdomsskole og videregående, og tar utgangspunkt i temaene: terrorisme/ekstremisme – demokrati – ytringsfrihet, medier og etikk – historiebruk/minnekultur – og den norske rettsstaten.

Nettsiden inneholder også informasjon om vårt nyeste undervisnings- og dokumentasjonsprosjekt: «Min historie – personlige fortellinger fra og om 22. juli», hvor man vil finne vitneberetninger i form av tekst og etter hvert videoklipp.