22. juli-senteret

Utvikling av undervisningsmateriell rettet mot lærere

Hvordan skal lærere undervise om 22. juli for ulike målgrupper? På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal det nå utvikles et undervisningsmateriell om 22. juli rettet mot lærerutdanninger, lærerstudenter og lærere i grunnskolen.

Oppdraget er gitt til Institutt for lærerutdanning ved NTNU og Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC), som skal presentere de nye ressursene sommeren 2020. Med på laget i utviklingsarbeidet har de fått med seg Utøya AS, Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, Falstadsenteret, NRK Supernytt og 22. juli-senteret.

– Vi vet veldig mye om 22. juli, om angrepene, de som ble drept og om rettssakene. Det er sagt at 22. juli skal inn i læreplanene, men det er ikke sagt noe om hva elevene skal lære. Dette kommer vi til å jobbe med i prosjektet. Vi ser også at 22. juli ikke blir godt nok ivaretatt i undervisningen i lærerutdanningen i dag. Læringsmateriell som finnes er dessuten mest rettet mot elever i ungdomsskolen og på videregående, sier Camilla Stabel Jørgensen til forskningsmagasinet Gemini. Hun er førsteamanuensis ved ILU NTNU, og koordinerer prosjektet.

Les hele intervjuet med Jørgensen og lær mer om arbeidet med det nye læringsmateriellet her.