22. juli-senteret

Nytt undervisningsopplegg om media og 22. juli

Hvordan dekket mediene 22. juli i 2011 og i tiden etterpå? Hva er medias rolle når terroren rammer? Hva slags makt ligger egentlig i medienes overskrifter? I det nye undervisningsopplegget Media og 22. juli får elevene mulighet til å utforske medienes rolle i når det gjelder å påvirke samfunnsopinionen og i fremstillingen av terrorister. Her kan du finne undervisningsopplegget. Oppgavene er interaktive og kan lastes ned for bruk i klasserommet eller på hjemmeskole.
Dato: 19.03.21