22. juli-senteret

Utstillingen i Høyblokka 2015-2019

15. desember var siste åpningsdag i 22. juli-senterets lokaler i Høyblokka på grunn av rehabilitering av Regjeringskvartalet.

 

Utstillingen omhandler terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Historien fortelles på stedet der angrepet startet, i Høyblokka i Regjeringskvartalet. Her bærer bygningen og rommene fortsatt tydelige spor etter bombeeksplosjonen.

Hendelsesforløpet 22. juli framstilles gjennom bilder, tekster, film og gjenstander. Utstillingen løfter også fram de umiddelbare reaksjonene, de mange markeringene av sorg og samhold i dagene som fulgte, og rettssaken året etter. Et eget rom er viet de 77 drepte.

Hovedtekstene i utstillingen er i sin helhet hentet fra dommen i Oslo tingrett 24. august 2012. Gjenstandene som er stilt ut er hovedsakelig bevismateriale fra politiets etterforskning. Utstillingen består videre av et omfattende fotografisk kildemateriale, utdrag av overvåkningsfilm fra regjeringskvartalet og filmede intervjuer med vitner fra Regjeringskvartalet og Utøya. Relevante bøker og publikasjoner er tilgjengelig i den siste delen av utstillingen.

 

 

Kolofon