22. juli-senteret

Ønske om deltakelse i brukerintervju

I løpet av 2021 skal vi få på plass en ny nettside. Denne skal blant annet inneholde en utbedret digital undervisningsplattform. I den anledning er vi på utkikk etter lærere som kunne tenke seg å stille til et digitalt brukerintervju med bedriften som skal utforske våre behov for den nye nettsiden.

Vi er på utkikk etter følgende:

Innsikt med skole 1
Klasse på ungdomsskole som har brukt undervisningsressurser fra nettsiden vår og som har besøkt senteret fysisk.
  • 1t intervju med lærer
  • 1,5t gruppeintervju (3-4) elever
Innsikt med skole 2
Klasse på ungdomsskole som har brukt undervisningsressurser fra nettsiden vår, men ikke hatt mulighet til å besøke senteret.
  • 1t intervju med lærer
  • 1,5t gruppeintervju (3-4) elever
Intervju med lærer skole 3
Intervju med lærer på videregående som har brukt undervisningsressurser fra nettsiden vår og vært fysisk på senteret med klassen.
  • 1t intervju med lærer

Intervjuene vil foregå i første halvdel av februar. Informasjonen som blir innhentet vil kun bli brukt internt i prosjektsammenheng, og vil ikke bli publisert eller gitt videre til andre.

Intervjuene vil gi oss innsikt i hva ved våre digitale undervisningsressurser som fungerer bra og dårlig i dag og hva dere kan ønske dere for fremtiden av ressurser på våre nettsider. Innsikt fra dere som våre viktigste brukere er av stor verdi for 22. juli-senteret. Resultatet vil til syvende og sist også være av stor verdi for lærere over hele landet som skal undervise om 22. juli i egne klasserom!

Ta kontakt på post@22julisenteret.no for spørsmål eller for å melde interesse!