22. juli-senteret

Perspektiver på 22. juli

Om oppgaven

Før dere går i gang med opplegget anbefaler vi at elevene har sett introduksjonsfilmen og den digitale tidslinjen. Før denne oppgaven kan det også være hensiktsmessig at klassen har snakket sammen om hva de vet fra før om 22. juli. Lærer anbefales å ha lest lærerressursen som omhandler undervisning om 22. juli med ulike perspektiver på terrorangrepet som innfallsvinkel.

Tema: Kilder og kildekritikk, perspektiver på 22. juli

Tidsbruk: ca. 60 minutter (avhengig av organisering)

Anbefalt målgruppe: Ungdomsskole og Vg1/2 Samfunnsfag

Oppgaven er fleksibel, og kan enkelt tilpasses klassen. Se den gjerne som et utgangspunkt, heller enn en fasit, og lag gjerne din egen versjon. Oppgaven avsluttes med at gruppene presenterer sin oppgave med et produkt, gjerne en plakat som kan henges i klasserommet, som en del av en felles PowerPoint-presentasjon eller på en digital tavle (som for eksempel Padlet eller Miro). Avslutningen av opplegget bør også inkludere en plenumssamtale i klasserommet.

Introduksjon

I dette opplegget skal elevene forsøke å manøvrere seg og finne informasjon om ulike perspektiver på 22. juli på nett. De skal først jobbe individuelt, så i grupper og deretter presentere funnene for sitt perspektiv for resten av klassen.

For å vise elevene hvordan de skal løse oppgaven kan læreren først søke opp 22. juli 2011 på sin skjerm og dele den. Deretter viser læreren til ett av bildene og snakker med klassen om hva bildet viser. Videre følges lenken til artikkelen eller nettsiden bildet er hentet fra, og elever og lærer leser sammen hva den handler om.

Elevene kan deles i 8 grupper, med 2-4 elever på hver gruppe. Hver gruppe får sitt perspektiv på 22. juli og skal søke etter informasjon på samme måte som læreren gjorde. Perspektivene er listet opp under. Helt til slutt skal gruppene presentere for hverandre.

Perspektiver på 22. juli

Beredskapen, Demokratiet, Høyreekstremismen, Kjærligheten, Minnesteder, Terroristen, Ungdomsengasjement, Å leve videre.

 

Individuell oppgave 

Gå inn på Google og sett innstillingen på «bilder».

Søk: 22. juli + perspektivet gruppa di har fått. For eksempel: 22. juli Kjærlighet

 1. Velg ett bilde. Hva viser bildet? Beskriv det du ser.
 1. Trykk på bildet du har valgt og følg lenken. Les artikkelen eller innholdet på nettsiden som hører til bildet og svar på følgende spørsmål:
 • Når er artikkelen skrevet?
 • Hvem har skrevet artikkelen?
 • Hvor er artikkelen publisert?
 • Hva er overskriften til artikkelen?
 • Hva handler artikkelen om?
 • Hvor troverdig er det som står i artikkelen? Begrunn svaret.

Forbered deg til å presentere bildet og artikkelen for gruppa di.

Bilde: Skjermdump fra Google.

Gruppeoppgave

Presenter funnene i gruppa og snakk sammen rundt disse spørsmålene:

 1. Hva er likt mellom bildene/artiklene dere har funnet?
 2. Hva er ulikt?
 3. Sammenlign datoer der bildet er tatt/artikkelen er skrevet.
 4. På hvilke måter handler bildene/artiklene om perspektivet dere har?
 5. Kan dere knytte andre perspektiver fra lista til bildene/artiklene dere har funnet?
 6. Samle bildene, overskriften på artiklene og dato for publisering, gjerne på en plakat (digital eller fysisk). Hovedoverskrift skal være perspektivet dere har fått.

 

Plenum

Hver gruppe presenterer sitt perspektiv, og forteller i korte trekk hva dette perspektivet handler om. Hver gruppe skal også vise bildene og overskriftene til artiklene som elevene på gruppa har valgt, og forklarer hva artiklene handler om. Hver gruppe kan gjerne sette sammen bildene og overskriftene til artiklene i en plakat, PowerPoint-slide eller på en digital tavle slik at man kan samle alle perspektivene til slutt.