22. juli-senteret

Politikk og menneskerettigheter

Tverrfaglige temaer

Demokrati og medborgerskap

 

Kompetansemål

  • vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger
  • bruke statsvitenskapelige teorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og problemstillinger
  • reflektere over hva det innebærer å være medborger, sammenligne ulike staters styreform og analysere demokratiets utvikling og utfordringer
  • gjøre rede for det norske politiske systemet lokalt og nasjonalt og drøfte hvilke utfordringer det norske demokratiet står overfor

 

Faglig tilnærming, oppgaver og ressurser

Faglig tilnærming

  • Høyreekstremisme, konspirasjonsteorier og falske nyheter
  • Tillit, påvirkning, ekstremisme og terror som utfordringer for demokratiet
  • Internasjonalt samarbeid i forebygging av terror