22. juli-senteret

Regjeringen styrker vår satsning på digitale undervisningstilbud!

Onsdag 11. mai kom kunnskapsministeren med flere gode nyheter for alt det viktige formidlingsarbeidet som gjøres av freds- og menneskerettighetssentere over hele landet. I den forbindelse foreslås å styrke 22. juli-senterets digitale satsning med 2,3 millioner kroner – slik at vi kan nå ut til enda flere.

Vi er også glade for å høre at @stottegruppen22juli får økte midler til sitt uvurderlige arbeid.

– Fred, demokrati og menneskerettigheter kommer ikke av seg selv. De bygger på valg, og handlinger, ofte tatt etter dyrekjøpte erfaringer. Jeg er så stolt av den viktige jobben som gjøres av våre freds- og menneskerettighetssentere, 22. juli-senteret og støttegruppa. Jeg håper dette bidraget gjør at enda flere får oppleve og lære av og med dem, sier Kunnskapsminister Tonje Brenna.

Lena Fahre (22. juli-senteret), Astrid Willa Eide Hoem (AUF), Tonje Brenna (kunnskapsminister) og Lisbeth Røyneland (Støttegruppen etter 22. juli), 11. mai 2022.

Foto: Kunnskapsdepartementet

Dato: 12.05.2022