22. juli-senteret

Religion og etikk

Kompetansemål

  • drøfte ulike former for religiøs søking i vår tid
  • gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk
  • drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring

Faglige tilnærminger, oppgaver og ressurser

Faglige tilnærminger

  • Konspirasjonsteorier som omhandler religioner og religiøse
  • Antisemittisme og muslimfiendtlighet versus religionskritikk – hvor går grensen?
  • Terroristens bruk av og forhold til kristendommen
  • Religiøs ekstremisme
  • Samhold, fellesskap og mangfold