22. juli-senteret

Menneskerettigheter

-

«Menneskerettigheter er de rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske, uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet. Gjennom menneskerettighetene løftes grunnleggende verdier som likhet, frihet og verdighet frem. Menneskerettigheter anses også som sentrale for å sikre fred.» (1)

Kilder:

(1) Blaker Strand, Vibeke. “Menneskerettigheter”. I Store norske leksikon. Sist oppdatert 22.08.17. https://snl.no/menneskerettigheter

Tips til videre lesning:

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. “Verdenserklæringen om menneskerettighetene”. 

nhri.no. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. 

Fordypningstekst: “Menneskerettigheter”