22. juli-senteret

Antifeminisme

Antifeminisme handler om motstand mot likestilling mellom kjønnene, og baserer seg på en forestilling om at biologiske egenskaper plasserer kvinner og menn i naturgitte posisjoner i familie og samfunn. Kvinnene er underordnet menn og deres viktigste oppgave er å få barn og reprodusere befolkningen. Dermed oppfattes kvinnenes politiske og økonomiske likestilling som en trussel mot nasjonens eksistens. Kvinner som engasjerer seg i likestillingskampen betraktes som forrædere og legitime mål for vold.

Antifeminismen er sterkt til stede i Breiviks kompendium. Breivik mener at kvinner er i ferd med å overta makten i samfunnet ved at de overtar maktposisjoner han mener er forbeholdt menn. Videre hevder han at menn, som en konsekvens av likestillingen, har blitt svake og myke. Dette fører, ifølge Breivik, til en mangel på evne til å forhindre en påstått islamsk overtakelse av Norge.

Breivik ønsker streng kontroll av kvinners kropp og seksualitet og at kvinner skal ut av offentlige roller og inn i rollen som husmor. I borgerkrigen han mener pågår, og som han vil intensivere, er kvinner et mål. Det han kaller naturlig kjønnsorden skal gjenopprettes, og kontrollert reproduksjon av hvite barn iverksettes. Et samfunn helt uten kvinner er også skissert i terroristens kompendium. Dette viser at ikke bare kampen mot likestilling, men kvinnehat inngår i Breiviks høyreekstreme ideologi.

 

Kilder

Jegerstedt, K. (2012) Frykten for det feminine: kjønnssymbolikk og misogyni i Behring Breiviks “manifest”. I Østerud, S. (Red.), 22. JULI – FORSTÅ, FORKLARE, FOREBYGGE. Abstrakt.

Salomonsen, J. (2013)  Kristendom, paganisme og kvinnefiendskap. I Jupskås, A. R. (Red.) Akademiske perspektiver på 22. juli. Akademika.

Simonsen, M. (2011) De fortapte menn, Dagbladet. https://www.dagbladet.no/kultur/de-fortapte-menn/63588972

Økland, J. (2013) Feminismen, tradisjonen og forventning. I Jupskås, A. R. (Red.) Akademiske perspektiver på 22. juli. Akademika.