22. juli-senteret

Arbeiderpartiet i konspirasjonsteoriene

Hat mot, og konspirasjonsteorier om Arbeiderpartiet kan spores tilbake til mellomkrigstiden. Den politiske høyresiden, hovedsakelig Nasjonal Samling (NS), sådde tvil om Arbeiderpartiets lojalitet til nasjonen ettersom de hadde tradisjon for samarbeid med arbeiderbevegelsen og kommunister i andre land. Kommunisme ble ansett som jødenes verk i fremtredende konspirasjonsteorier, og Arbeiderpartiet ble anklaget for å samarbeide med jødene for å ødelegge Norge.

I konspirasjonsteorien Eurabia anklages Arbeiderpartiet for å jobbe for å islamisere det norske samfunnet. Uavhengig av hvem Arbeiderpartiet har blitt anklaget for å samarbeide med, anklages de for å være uærlige om hvilke mål de jobber for. Konspirasjonsteoretikere hevder at både partiprogram og offentlige uttalelser er løgn.

Arbeiderpartiet er det største partiet i Norge og har sittet lengst med regjeringsmakt siden andre verdenskrig. Konspirasjonsteorier skaper ofte mistillit og hat mot antatte eliter og makthavere, og dette kan være en forklaring på hvorfor det eksisterer konspirasjonsteorier om Arbeiderpartiet.

 

Kilder

Dyrendahl, A. & Emberland, T. (2019). Hva er konspirasjonsteorier. Universitetsforlaget.

Hat og del (2019). Arr 3/2019. Emberland, Terje. Hentet fra: https://arrvev.no/artikler/hat-og-del

Wanounou, D. & Haug, K. (2017, 14. november) Et kokende hat, Vårt land. https://reportasje.vl.no/artikkel/219-et-kokende-hat