22. juli-senteret

Arkitektur- og kunsthistoriske ord og uttrykk

Betong:
«Byggemateriale av stivnet sement som inneholder materialene sand, stein og grus bundet sammen av vann. (…) Opprinnelig ble betongen dekket av et arkitektonisk skall, men i vårt århundre er den ofte synlig (råbetong)». (1)

Funksjonalisme:
«Teorien om at formen følger funksjonen, som den amerikanske arkitekten Louis Sullivan uttrykte det på slutten av 1800-tallet. (…) Arkitektene gikk inn for å skape enkle, menneskevennlige boliger, der det funksjonelle skulle være fremherskende på bekostning av dekorative elementer. Le Corbusier og Mies van der Rohe hører til retningens betydeligste arkitekter». (2)

Jugendstil/Art Nouveau:
«Tysk og østerriksk form for art nouveau – av en litt senere dato en sitt franske og belgiske motstykke. Stilen er oppkalt etter bladet «Jugend», som kom ut i München  fra 1896″.  Art nouveau: «fr. ny kunst). En asymmetrisk, dekorativ stil som spredte seg i Europa fra 1880-90-årene og frem til første verdenskrig. Stilen karakteriseres av lange, slanke og bølgende linjer, av palnteformer og -fletninger, men også av flammer, vann og bølgende kvinnehår. (…) Et av stilens fremste monumenter i Norge er Historisk museum i Oslo, tegnet av Henrik Bull». (3)

Modernismen:
«Sammenfattende betegenlse på den bølge av avantgarde-stilarter i kunst og arkitektur som har preget kulturen i den vestlige verden gjennom hele det 20. århundre». (4)

Kilder:

(1) Lucie-Smith, Edward. Illustrert kunstordbok. 5. utg. Oversatt av Ellen Hirsch. Oslo: N.W. Damm & Søn, 1990, s. 26.

(2) Illustrert kunstordbok, s. 69

(3) Illustrert kunstordbok, s. 19 og 93

(4) Illustrert kunstordbok, s. 122

Tips til videre lesning:

nasjonalmuseet.no. «Erling Viksjø og Regjeringsbygningen»

regjeringen.no. «Kunst, arkitektur og bygninger i regjeringskvartalet»

Fordypningstekst: «Regjeringskvartalet i Oslo»

 

Tematikk