22. juli-senteret

Breiviks radikaliseringsprosess – noen vanlige forklaringer

Et vell av forklaringer på hvorfor og hvordan terroristen ble radikalisert fulgte med det umiddelbare behovet for å forstå det som skjedde 22. juli 2011.

I sitt kompendium, og under rettssaken i 2012, hevdet Breivik å ha blitt dårlig behandlet av muslimer. Dette har blitt trukket frem som en mulig forklaring på hans hat mot innvandrere.

Flere mente at Breiviks vanskelige barndom påvirket utviklingen av psykopatologiske avvik, som førte til den narsissistiske og dyssosiale personlighetsforstyrrelsen han ble diagnostisert med i 2012.

Andre har pekt på terroristens bruk av internett og dataspill som viktige faktorer i radikaliseringen. Terroristen frekventerte kjente kontrajihadistiske nettsteder og høyreekstreme fora, disse fungerte som ekkokamre for ekstreme synspunkter. Noen har trukket frem at enkelte dataspill kan forårsake et skjevt virkelighetssyn og utenforskap ved vedvarende høy eksponering.

Ideen om at innvandrere truer en «nasjonal identitet» er ikke begrenset til den radikale høyresiden, men deles av politikere fra flere partier. Normaliseringen av ekstreme holdninger gjennom det politiske ordskiftet i tiden før terrorangrepet har blitt trukket frem som en relevant faktor i diskusjoner om Breiviks radikaliseringsprosess.

Isolert fører slike forklaringer til ensidige og forenklede svar på hvorfor Breivik ble terrorist. Det er vanskelig å vite i hvilken grad disse faktorene bidro til terrorhandlingen.

 

Kilder

Borchgrevink, A. (2012, 27. oktober). Hat kun fra nettet? Aftenposten. https://www.aftenposten.no/meninger/i/qLmle/hat-kun-fra-nettet

Crowther, A.C. (2017). What Causes Lone Actors to Become Radicalised Online. Dissertation. King’s College London. Upublisert. https://www.academia.edu/22420121/What_Causes_Lone_Actors_to_Become_Radicalised_Online?email_work_card=thumbnail

Landsend, M. et al. (2012, 4. juni). – Muslim ødela sykkelen min da jeg var sju. Dagbladethttps://www.dagbladet.no/nyheter/muslim-odela-sykkelen-min-da-jeg-var-sju/63353536

Slettholm, A. (2012, 20. november). Lippestad: Det var nettet alene som radikaliserte Breivik. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/norge/i/aw3GE/lippestad-det-var-nettet-alene-som-radikaliserte-breivik