22. juli-senteret

Ekstremisme

Ekstremisme er ytterliggående forestillinger eller handlinger der vold anses som et akseptabelt middel for å tvinge igjennom dramatiske samfunnsendringer og oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. En ekstremist aksepterer bruk av vold for å oppnå bestemte mål, men tar ikke nødvendigvis i bruk vold selv. (1)

Kilder:

(1) FN-sambandet. «Ekstremisme og terrorisme». Sist oppdatert 28.08.17. http://www.fn.no/Tema/Konflikt-og-fred/Ekstremisme-og-terrorisme

Tips til videre lesning:

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). «Utveier.no – Radikalisering og voldelig ekstremisme. Kunnskapsportal om prosesser inn og veier ut».