22. juli-senteret

Feminisme

«Feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk, og akademisk virksomhet som handler om frihet, likestilling og rettferdighet for begge kjønn. (…) Feminismen har flere ideologiske retninger, men felles står målsetninger om at menn og kvinner skal ha like rettigheter, muligheter og ansvar». (1)

Kilder:

(1) Aas, Kristin Natvig. «Feminisme». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 13.05.16. https://snl.no/feminisme

Tips til videre lesning:

Hagemann, Gro. «Kvinnenes vei til stemmerett». Norgeshistorie.no, UiO.

regjeringen.no. NOU 2015:15 Politikk for likestilling.