22. juli-senteret

Folkerett

Folkerett – ofte kalt internasjonal lov – er de reglene stater har blitt enige om skal gjelde internasjonalt. De forente nasjoner (FN) er den viktigste arenaen for bestemmelsen av folkeretten. Mens Norges lover bestemmer hva norske innbyggere kan og ikke kan gjøre, bestemmer reglene i folkeretten hva stater kan og ikke kan gjøre. Hovedmålet med folkeretten er altså å regulere forholdet mellom stater. (1) «Folkerett har tradisjonelt betegnet de rettsregler som gjelder mellom stater, men omfatter i dag også rettsregler i forhold til og mellom internasjonale organisasjoner og til en viss grad også enkeltpersoner». (2)

Kilder:

(1) FN.no. «Folkerett». Sist oppdatert 11.08.17. http://www.fn.no/Tema/Konflikt-og-fred/Folkerett

(2) Skodvin, Knut Einar og Jan E. Helgesen. «Folkerett». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 04.09.15. https://snl.no/folkerett